Nyheter

freedom3
Apr 0
Apr 0

International Worship Service

24 April 11.00 a.m. Street: Nygatan 22, Vänersborg If you’re staying at Rested Gård, you will be picked up at the bus stop 10.30 a.m. The service will be translated into Arabic, English, Tigrigna, Persian and Swedish. After the service there will be food served! Everyone is welcome! Questions? 0521-17373

  Read more
Jesus-Risen-From-Dead
Mar 0
Mar 0

27 mars kl. 16.00-10.00 Non-stop tillbedjan

Lovssångsteamen turas om att leda lovsång under 6 timmar kl. 16.00-10.00 den 27 mars. Varmt välkommen till BURN!

  Read more
Lars
Feb 0
Feb 0

Nyandlighet och kristen tro 12-13 mars

Nyandlighet och kristen tro 12-13 mars i Pingstkyrkan Trollhättan Lars Johansson Lörd kl. 15.00 ”Det andliga sökandet på gott och ont” Lörd kl. 18.00 ”Yoga och Jesus? Om må-bra-metoder och kristen tro” Sön kl. 11.00 ”Varför Jesus? Är den kristna tron unik?” Arr.Salemförsamlingen i Vargön och pingstförsamlingarna i Trollhättan och Vänersborg

  Read more
Etiopien
Feb 0
Feb 0

Årsmöte 14 februari kl. 11.00

Den 14 februari kl. 11.00 är det Gudstjänst med predikan av John Derneborg. Efter gudstjänsten är det fika, varpå vi fortsätter med församlingens Årsmöte. Vi kommer då bland annat att ta del av ekonomiskt bokslut för 2015, verksamhetsberättelsen, samt fatta beslut inför 2016. Inbjudan till Årsmötet har skickats ut via brev till församlingens medlemmar.

  Read more

Programblad

Läs om vad som händer i församlingen.

Församlingen

Pingstkyrkan i Vänersborg är en frikyrkoförsamling i förnyelse och förändring och tillhör Pingst - fria församlingar i samverkan. Församlingen består av människor i alla åldrar och med olika bakgrund. Vår längtan är att hjälpa dig in i en kärleksfull relation till Gud, som sedan tar sig uttryck i aktivt lärjungaskap.

Gudstjänsterna är ett tillfälle för dig att tillsammans med andra ge uttryck för din längtan efter Gud. Vi förväntar oss att genom sången, musiken, personliga berättelser och predikan få göra nya erfarenheter av vem Gud är. Vi har även söndagsskola för barnen under gudstjänsterna. De flesta Gudsupplevelserna sker emellertid i cellgruppernas gemenskap, vilka träffas på olika plaster i vår stad under veckorna. Betydelsen av dessa smågrupper tror vi bara kommer att öka. Ibland kallar vi oss för "kyrkan utan väggar" eftersom så mycket av det som sker i vår församling äger rum utanför vår kyrkolokal på Nygatan 22.

Cellgrupper

Resursförsamling

Teamet