Kyrkorna i Vänersborg är närvarande på vattenfestivalen Aquablå 7-9 juni i kyrkornas tält och genom den gemensamma gudstjänsten på söndagen kl 11.00. Välkomna!