Anethe Carlsson kommer uppmuntra oss genom att lyfta flera viktiga områden som berör vardagslivet:

Att vi inte har fått modlöshetens ande utan kraftens
Att vi har fått en tro som övervinner världen
Att den Helige Andes smörjelse inte bara är en känsla utan är tänkt att ge resultat, åstadkomma något.
Att vi faktiskt har tillgång till Guds resurser.