Resursförsamling

Gud har genom historien använt församlingar till att breda ut Guds rike i en region eller ett land. Människor har kommit dit och blivit inspirerade då man upplevt att det brunnit en Andens eld på en specifik plats. Dessa församlingar har ofta ordnat med ledardagar, konferenser eller startat bibelskolor etc. Vi känner inte att vi kan sätta oss på några ”höga hästar” och vi kan inte tala om något väckelsegenombrott i Vänersborg (ännu)! Däremot vill vi gärna dela med oss av den eld som redan nu brinner i våra hjärtan. Det är en välsignelse för oss att dela med oss av det som blivit oss givet. Kom gärna till oss om du vill se på plats hur vi jobbar med cellgrupper, gudstjänster, tar helande förbön ut på gatan, Helig Ande-kvällar, Second Hand arbete, fängelsemission, barnsatsningar på invandrartäta områden etc. Vi delar också gärna med oss genom att medlemmar med tydliga gåvor reser ut och besöker andra församlingar. Egentligen tror jag det är en välsignelse för vilken församling som helst att dela med sig till andra av vad de fått av Herren. Här är några personer jag varmt vill rekommendera om ni har behov! Hälsningar, pastor John Derneborg:

Lovsång:

Stefan Malmström är en trygg och hängiven lovsångsledare i församlingen vars tjänst kännetecknas av Gudsnärvaro och uppmuntran. Om ledarskapet i din församling vill se lovsångtjänsten utvecklas i gudstjänsterna, kan Stefan vara en resurs med erfarenheten av att föra en församling från att mest sjunga förmedlande sånger till leda församlingen in i tillbedjan. En träff med era lovsångsledare kan få betyda mycket för dem. Eftersom han under många år varit en del av församlingsledningen (äldste/styrelse) kan han även strategiskt samtala om lovsångstjänsten i ett bredare perspektiv. Kontaktas på telefon: 070-765 59 70

Michael Johansson är lovsångsledare i församlingen och har erfarenhet av lovsångsledning i i olika sammanhang både i Sverige och utomlands. Han sträcker sig passionerat efter att röra vid Guds hjärta med både allmänt kända och egna sånger. Michael träffar gärna lovsångsledare för samtal och coaching. Michael kan också hjälpa till med predikan och undervisning. Han har gått SALT i Örebro och är anställd som Församlingspedagog i Svenska Kyrkan, Trollhättan.
Kontaktas på telefon: 070-486 96 13

Förkunnelse/predikan:

Robert Johansson är en duktig kommunikatör och predikant som alltid förmedlar tro och hopp utifrån en bibelförankrat förkunnelse. Efter bibelskola i Kanada 1999-2001 har han varit ansvarig för ungdomsarbetet i församlingen, samt varit med i församlingsledningen (styrelse/äldste) sedan 2003. Robert är egen företagare.
Kontaktas på telefon: 070-172 06 47

Samuel Alexandersson är ordförande i Svenska Fängelsemissionen vars huvudsyfte är att nå ut med evangeliet på Sveriges fängelser. Hos honom finns en rik erfarenhet och kunskap om arbete på landets fängelser. Samuel har tidigare varit pastor i bland annat Sjöbo och Vänersborg och har en stor bredd i sin förkunnelse. Han talar gärna över bibelns profetior om den yttersta tiden. Samuel har även jobbat som sjukvårdare, men är idag anställd som föreståndare på PMU:s Second Hand i Trollhättan. Kontaktas på telefon: 073-967 70 91

Jorunn Fredriksson är en bönemänniska med stor kärlek till de som är mest utsatta i vårt samhälle, vilket gjort henne till en naturlig ledare för vårt Lp-arbete under flera år. Hennes kärlek till landet Israel har resulterat i att hon bott och arbetat i landet under upprepade 2-3 månaders perioder. Med bilder och illustrationer berättar hon gärna, med utgångspunkt från bibeltexten, om Guds plan för Israel, samt delar egna erfarenheter. Jorunn har gått ett år på PTS.
Kontaktas på telefon: 076-318 50 65

Johan Gustafsson har tillsammans med sin fru, Marianne Gustafsson, undervisat om hur man kan praktisera helande förbön på gatan. Deras tjänst kännetecknas av både passion och värme. De har även besökt församlingar för att undervisa om att höra Guds röst, fungera i kunskapens ord och förbön. Johan är föreståndare på vår Lp-kontakt. Kontaktas på telefon: 073-334 56 65