Cellgrupper

Apostlagärningarna är en av de intressantaste böckerna i hela Bibeln eftersom den berättar om följderna och frukterna av Jesu död och uppståndelse.

Den berättar om hur den Helige Ande blev utgjuten över församlingen vid pingsten och hur församlingen på grund av detta blev en Andefylld, evangeliserande och dynamisk församling.

När vi sedan tittar på vilken metod den Helige Ande använde för att sprida budskapet om Guds rike, ser vi att hemmen hade en avgörande betydelse. Paulus hade ett nätverk av hem, som han verkade genom. Efter att ha speglat oss i Apostlagärningarna önskar vi därför göra vissa prioriteringar:

Att vägleda människor till omvändelse, samt erfarenhet av Andens dop.
Att inspirera församlingen till att evangelisera genom att dela tron både genom ord och livsstil.
Att skapa nätverk av cellgrupper i församlingen där människor kan växa andligt och evangelisera i sitt grannskap. Alla dessa tre punkter är sammanvävda.
Eftersom det är i den lilla gruppens gemenskap det mesta av detta sker, skulle vi kunna säga att cellen är församlingens juvel! Vad som sker genom cellerna är oerhört viktigt!

Om en församling verkligen vill ta missionsbefallningen på allvar, måste den erbjuda redskap för den enskilde att både bli tränad i lärjungaskap och själv få träna andra. I detta ryms en hel del. Vi menar absolut inte att vi har "svaret" eller de bästa lösningarna på allt i vår församling, men vi är inne på en spännande resa! Tveka inte att höra av dig om du undrar över något!